יחסי גומלין – בני אדם ובעלי החיים בשונית רוצים איזון

יחסי גומלין – בני אדם ובעלי החיים בשונית רוצים איזון

איזה סוג של קשר/יחסי גומלין יש ביננו ובין בעלי החיים המתגוררים בסביבה הימית וכיצד ניתן להביא את הטבע ואותנו לאיזון

הקשר שהכי סקרן אותי לבחון הוא מערכת היחסים בין בני האדם לבעלי החיים המתגוררים בשונית. ניתן לראות כאן יחסי גומלין שונים ומגוונים, ישנם יחסים חד צדדיים בהם בני האדם מרוויחים ולא נותנים בחזרה, למשל איסוף של צדפים מהים (לצורך קישוט), דיג, השלכת פסולת לים, פגיעה באלמוגים וכו'.

לכאורה לאור מה שמדתי על השונית ישנו איזון הנשמר בטבע למשל דיג של דגים אמור להיות לגיטימי מכיוון שיחסי טורף נטרף הם לא יוצאים מגבולות ההרמוניה הנשמרת בטבע, אך כשבוחנים לעומק את התוצאות מגלים שבני האדם סוטים מאוד מהאיזון ואם בעבר כשהיינו חיים כשבטים באמת הדברים עבדו ככה, היום המחקרים מראים שבני האדם צורכים הרבה מעבר למה שהטבע מספק בצורה שהוא יכול להתאושש מזה. לכן ניתן לראות היום אוכלוסיות שלמות של בעלי חיים רבים שנכחדים בכל יום.

גם כאשר אנו מנסים לעזור לאושש אוכלוסיות למשל פרויקט רבייה של צבי ים (אשר נמצאים בסכנת הכחדה עקב ציד שלהם ואשפה שפגעה בהם) שחרורם אל הים מראה תוצאות הפוכות. הצבים שמשוחררים אוכלים את המזון הטבעי שלהם שהוא אלמוגים רכים אך מכיוון שהטבע כבר איזן את עצמו לםי המצב הנתון בו אין הרבה צבי ים יוצא שאוכלוסיית האלמוגים הרכים נפגעת ובעקבות כך בעלי חיים אחרים מכיוון שכולם קשורים במערכת אקולוגית אחת.

שונית האלמוגים לא מה שחשבתי